Suresh Raina

DOB : Nov 27, 1986

ODI (Matches Played) :226

ODI (Runs Scored) :5615

Tests (Matches Played) :18

Tests (Runs Scored) :768

T20ls (Matches Played) :78

T20ls (Runs Scored) :1605

Mohammed Kaif

DOB :Dec 1, 1980

ODI (Matches Played) :125

ODI (Runs Scored) :2753

Tests (Matches Played) :13

Tests (Runs Scored) :624

R.P Singh

DOB :Dec 6, 1985

ODI (Matches Played) :58

ODI (Wickets Taken) :69

Tests (Matches Played) :14

Tests (Wickets Taken) :40

T20ls (Matches Played) :10

T20ls (Wickets Taken) :15

Praveen Kumar

DOB :Oct 2, 1986

ODI (Matches Played) :68

ODI (Wickets Taken) :77

Tests (Matches Played) :6

Tests (Wickets Taken) :27

T20ls (Matches Played) :10

T20ls (Wickets Taken) :8

Piyush Chawla

DOB :Dec 24, 1988

ODI (Matches Played) :25

ODI (Wickets Taken) :32

Tests (Matches Played) :3

Tests (Wickets Taken) :7

T20ls (Matches Played) :7

T20ls (Wickets Taken) :4

Bhuvaneswar Kumar

DOB :Feb 5, 1990

ODI (Matches Played) :95

ODI (Wickets Taken) :99

Tests (Matches Played) :21

Tests (Wickets Taken) :63

T20ls (Matches Played) :34

T20ls (Wickets Taken) :33

Kuldeep Yadav

DOB :Dec 14, 1994

ODI (Matches Played) :33

ODI (Wickets Taken) :67

Tests (Matches Played) :5

Tests (Wickets Taken) :19

T20ls (Matches Played) :17

T20ls (Wickets Taken) :33

©️ 2019, All Rights Reserved - Uttar Pradesh Cricket Association